การออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี บ้านประหยัดพลังงาน เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด และเป็นพลังงานที่ไม่สามารถทดแทนกันได้อยางคุ้มค่า โดยที่ยังตอบสนองความต้องการ และค่านิยมของยุคปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดในการประยุกต์ใช้สภาพแวดล้อม ของภูมิอากาศแบบร้อนขึ้นมาช่วยผสมผสานกับเทคโนโลยียุคใหม่ และองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับเขตร้อนชื้นของประเทศไทยเรา ด้วยกรรมวิธีที่ทำให้สามารถประยัดพลังงานได้มากกว่าบ้านทั่วไปหลายเท่า โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและราคาไม่แพงไปกว่าบ้านที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ออกแบบบ้าน แนวความคิดในการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน 1.การเลือกใช้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งอาคาร คือการใช้ตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งอาคารเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมของบ้านเย็นลงกว่าเดิม 2.การเลือกที่ตั้งและทิศทางของอาคาร คือการสร้างสรรค์สภาพแดวล้อมให้เย็นเพื่อลดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายในและภายนอก ซึ่งก็คือให้ตัวบ้านสามารถสกัดกั้นความร้อนจากภายนอกได้มากที่สุด ซึ่งรวมถึงการออกแบบช่องเปิดและการควบคุมการรั่วซึมของอากาศ 3.การพิจารณาออกแบบและเลือกระบบเปลือกอาคาร คือการเลือกระบบผนังที่สามารถป้องกันความร้อนและความชื้นได้ดี เพราะวัสดุแต่ละชนิดที่ใช้เมื่อนำมาวิเคราะห์แล้วจะพบว่ามีความแตกต่างกันมาก 4.การพิจารณาเลือกระบบที่มาใช้ภายในอาคาร คือการเลือกสรรวัสดุที่มีค่ากักเก็บความร้อนและความชื้นน้อย เช่น วัสดุผิวมัน วัสดุที่มีน้ำหนักเบา ไป พร้อมกับการเลือกใช้เครื่องเรือนเท่าที่จำเป็นและเลือกใช้ชนิดที่มีน้ำหนักเบาและไม่ดูดความชื้นด้านอุปกรณ์ควรใช้ที่มีประสิทธภาพสูงและใช้พลังงานน้อย 5.อาคารที่พึงปรารถนา โดยตัวบ้านที่ออกแบบตามแนวคิดข้างต้นก็ยังไม่สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ แต่การออกแบบบ้านตามแนวคิดดังกล่าวก็จะใช้เครื่องปรับอากาศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ประโยชน์ของการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน      >> ลดภาระของระบบปรับอากาศภายในบ้าน >> ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด >> สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้อยู่ในเขตสบายตามความต้องการ ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย 

7 แนวคิดออกแบบบ้านอย่างไร ห่างไกลเชื้อโรค

จากสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงนี้ ฟังดูอาจจะไม่ค่อยรื่นรมย์เท่าไรนักเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่ข่าวไวรัสโคโรน่าที่กำลังแพร่ระบาดหนักจนกลายเป็นวิกฤตไปทั่วโลก และเกรงว่าจะยังคงระบาดเป็นระยะเวลานาน ความสะอาดจึงเป็นเรื่องที่คนหันมาให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะเป็นวิธีป้องกันที่ทำได้ง่ายที่สุด จึงมีไอเดียการออกแบบในมุมมองของงานสถาปัตยกรรม ที่ช่วยลดสิ่งสกปรก ฝุ่น เชื้อโรคต่างๆ และช่วยลดปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเพิ่มขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย 1.มีช่องเปิดที่แสงแดดส่องถึง ไม่ปิดทึบ คงพูดได้ว่า การอยู่อาศัยที่ดีควรรับรู้ได้ถึงธรรมชาติอย่าง แสงแดด ลมและพื้นที่สีเขียว เรื่องแรกที่จะขอหยิบมาพูดก่อนก็คือเรื่องของ Daylight หรือแสงธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบ้าน เพราะนอกจากจะทำให้บรรยากาศดูกว้าง โปร่ง น่าอยู่อาศัยแล้ว แสงแดดยังช่วยฆ่าเชื้อโรค ทำลายแหล่งที่อยู่และแพร่กระจายของเชื้อต่างๆ ช่วยทำลายความชื้นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน ทำให้บ้านของเราไม่อับและทึบ ในการออกแบบบ้านจึงควรมีช่องเปิดเพื่อให้แสงธรรมชาติส่องเข้าถึงได้อย่างเพียงพอ แต่ในขณะเดียวกันหากมากเกินไปก็จะทำให้บ้านของเราร้อนและอยู่ไม่สบายได้เช่นกัน Tips ในการออกแบบช่องเปิด ถ้าเลือกได้ควรหลีกเลี่ยงทิศใต้และทิศตะวันตก เพราะจะได้รับอิทธิพลจากแสงแดดที่ค่อนข้างจ้าและร้อนมาก โดยทิศใต้จะรับแดดมากที่สุด และทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ร้อนที่สุดเนื่องจากรับแสงแดดโดยตรงในช่วงบ่ายนั่นเอง 2.มีช่องลมเพื่อให้อากาศหมุนเวียน ถ่ายเทสะดวก เรื่องที่สอง คือ ลมหรือการไหลเวียนของอากาศภายในบ้าน เพราะไม่เพียงแต่จะส่งเสริมให้บ้านเย็นสบายและประหยัดค่าไฟของเราแล้ว ยังช่วยระบายอากาศทำให้บ้านโปร่ง ไม่เหม็นอับและอุดอู้ แต่ในขณะเดียวกันสถานที่ตั้งของบ้านบางหลังอาจจะไม่เหมาะกับการมีช่องเปิดถ่ายเทลม อย่างเช่น บ้านที่ตั้งอยู่ในเมือง ซึ่งจะทำให้รับฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบ้านได้มากขึ้น ซึ่งอาจแก้ปัญหาด้วยการลดจำนวนของช่องเปิดที่ไม่จำเป็น และเพิ่มองค์ประกอบที่ช่วยกรองฝุ่น อย่างเช่น ผ้าม่าน หรือมุ้งลวดเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง Tips ในการออกแบบควรคำนึงถึงตำแหน่งของช่องลมด้วย ควรหลีกเลี่ยงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะลมในช่วงหน้าหนาวจะพัดฝุ่นเข้าบ้าน และช่องลมสำหรับตัวบ้านควรอยู่ด้านตรงข้ามกัน เพราะจะช่วยให้อากาศสามารถไหลเวียนได้ทั่วถึง ซึ่งความเร็วของลมที่พัดเข้าและออกนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของช่องเปิดด้วยเช่นกัน […]

Cast Away คนหลุดโลก หวัง กล้า บ้า หนึ่งในหนังเอาชีวิตรอดที่ดีที่สุด

หนังพาเราไปรู้จักกับตัวละครที่ชื่อว่า ชัค โนแลนด์ ชายหนุ่มทำงานบริษัท ขนส่งขนาดใหญ่ ที่ต้องคอยเดินทาง ออกนอกประเทศอยู่บ่อยๆ แต่แล้วเครื่องบินของเขาเจอเข้ากับพายุ จึงทำให้เครื่องบินของเขาตกลงสู่ทะเล ด้วยพายุอันรุนแรง ได้พัดพาร่างของเขามาสู่เกาะร้างแห่งหนึ่ง เขาต้องมีความหวัง ในการมีชีวิตรอด เพื่อกลับไปเจอกับคู่หมั้นที่ชื่อว่า เคลลี่ เฟรียรส์ รับบทโดย เฮเลน ฮันต์ ที่รอคอยการค้าหาและการกลับมาของชัค เพื่อเอาชีวิตรอด เขาต้องกลับมาใช้วิธี การดำรงชีวิตแบบในยุคหิน บนเกาะร้างด้วยความหวังที่ จะได้ออกไปจากเกาะนี้ ข้อคิดจากหนังเรื่อง Cast away  พูดถึงบทเรียนเกี่ยวกับความหวัง ได้อย่างไร ? บทเรียนที่ได้รับจากหนังเรื่องนี้ ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชม ตั้งแต่เข้าฉายปี 2000 จนถึงปัจจุบัน ก็ยังมีการพูดถึงอยู่เสมอมา หนังได้ถ่ายทอดชีวิตที่โดดเดียว กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ว่างเปล่า เราต้องอยู่กับตัวเองมากขึ้น เรียนรู้เอาตัวรอด ใช้ชีวิตให้ผ่านไปได้ในแต่ละวัน ชายหนุ่มที่อยู่ในสังคมเมือง จะต้องมาอาศัยอยู่ในเกาะร้างมา สิ่งที่ติดตัวมาเป็นพัสดุจากซากเครื่องบิน การที่คนเราอยู่ตัวคนเดียว ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัด จะทำให้เรามีจิตใจที่ถูกขัดแย้ง ด้วยความยากลำบาก หากจิตใจไม่เข้มแข็งพอ ปราศจากความหวังในการใช้ชีวิต แบบในเรื่องแล้วละก็ คนทั่วไปไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เลย แต่หนังเรื่องนี้ ได้ยกเอาเแรงบันดาลใจ มาจากเรื่องจริงในอดีต ที่มักมีอุบัติเหตุจากการเดินเรือ […]

หนังไทยมันๆ หนังรักที่พบเจอกันโดยที่ไม่รู้จักกันที่สร้างเสียงหัวเราะ

มองคนของตัวเองว่าสำคัญเหมือนกัน เพราะเมื่อใดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูแลความรักไม่ดี จู้จี้เกินไป ก็อาจเป็นการทำลายความรักได้เช่นกัน คนเวลามีความรัก การแสดงออกต่างแสดงออกมาไม่เหมือนกัน บางคนเป็นห่วง รัก และแสดงออกมาแบบขี้บ่น จู้จี้ เหมือนชี้ทางเดินชีวิตให้เค้า คนโดนช่วงแรกๆก็อาจจะยอม แต่นานๆไปเข้ามันก็อาจมีวันที่ถึงขีดสุดที่เค้าไม่สามารถทนได้ ซึ่งการอยู่ด้วยกัน 2 คน ควรที่จะเรียนรู้นิสัยซึ่งกันแระกัน เป็นห่วงก็ควรให้กำลังใจกัน ไม่ใช่ไปขีดเส้นทางเดินชีวิตเค้า เพื่อจะได้รักกันได้อย่างมีความสุข คนส่วนมากบอกว่า ความรักต้องอาศัยความเชื่อใจ แต่บางครั้งถ้าอีกฝ่ายเปลี่ยนไปนิดเดียวคนที่อยู่ด้วยกันตลอดก็รู้ ถ้าคนเราจะเชื่อใจกันได้ คือต้องสร้างมั่นใจให้แก่กัน แต่บางคนต่อให้อีกฝ่ายสร้างความมั่นใจให้ก็ยังไม่เชื่อใจกันอยู่ดี อาจเพราะอดีตอาจเคยได้เจอเหตุการณ์อะไรที่ทำร้ายจิตใจ ทำให้เกิดหารวิตกกังวลได้ ซึ่งทางที่ดี เราควรยืนอยู่กับปัจจุบัน อย่าไปคิดถึงอนาคตว่าจะเป็นเช่นไร แค่ปัจจุบันมีความสุข และมีเค้าอยู่ในชีวิต เราก็ควรทำช่วงเวลาตรงนี้ให้ดีที่สุด การที่คนสองคน ได้เจอมาเจอกัน มันคือเรื่องที่ดีมากๆเรื่องหนึ่ง ที่คนสองคนจะได้มาเรียนรู้กัน มาใช้ชีวิตร่วมกัน แลกเปลี่ยนทัศนคติมุมมองกัน ทำให้เราเข้าใจความรัก และมุมมองความรักที่มากขึ้น ได้เจออุปสรรคและช่วยกันก้าวข้ามมันไปด้วยกัน ซึ่งการได้ตกหลุมรักใครซักคน มันคือเรื่องที่วิเศษมาก ซึ่งหลายๆคน อาจได้คำตอบของตัวเองแล้วว่าความรักคืออะไร แต่บางคนก็ยังหาคำตอบยังไม่ได้ ซึ่งความหมายของความรักมีหลากหลาย เช่น ความรักคือการที่ถึงแม้เราได้เจอเค้าทุกวัน แต่ก็ยังคิดถึงเค้าอยู่ตลอดเวลา, รักคือการฟังกันแระกัน, รักคือการยกโทษ ให้อภัยกัน, […]

Pearl harbor เพิร์ล ฮาร์เบอร์ ความรักท่ามกลางสงคราม ที่คุ้มค่าแก่การดู

รวมทั้งงานด้านภาพ เสียง ฝีมือการแสดง และเอฟเฟคพิเศษ เอาไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว ถึงแม้ว่าเรื่องราวในภาพยนตร์ จะมีการดัดแปลง และไม่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ ทั้งหมดก็ตาม อีกทั้งยังพยายามยัดเยียด ความคิด และทัศนคติ ที่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายอเมริกานั้น เป็นฝ่ายถูก และญี่ปุ่นเป็นฝ่ายผิด จนกลายไปเป็นชนวน ที่บีบบังคับ ให้ต้องเกิดเหตุการณ์ ทิ้งระเบิดในญี่ปุ่น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตาม โดยพล็อตเรื่อง ของหนังเรื่องนี้นั้น จะไม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์ ที่ญี่ปุ่นเข้าโจมแบบหนังสารคดีสักทีเดียว เพียงแต่จะหยิบเหตุการณ์ ของเรื่องดังกล่าว มาประกอบกับเรื่องความรัก และมิตรภาพ ที่เกิดขึ้นในระหว่างสงคราม เพียงเท่านั้นเอง pearl harbor กำกับภาพยนตร์โดย ไมเคิล เบย์ ผู้กำกับคนดัง แห่งหนังวงการ หนังฮอลลีวูด หลังจากที่ประสบความสำเร็จ มาอย่างล้นหลาม จากหนังแอคชั่น ไซไฟ เรื่อง Armageddon (1998) ผู้กำกับหนัง ที่คนไทยต่างเรียกว่า ผู้กำกับหนังผู้ระเบิดภูเขา เผากระท่อม ผู้นี้ ก็ได้กลับมากำกับ หนังแอคชั่นอีกครั้ง ซึ่งก็จะเป็นการการันตีได้เลย ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นั้น จะมีการดีไซน์ฉากแอคชั่น […]

Maleficent กำเนิดนางฟ้าปีศาจจุดเริ่มต้นที่สวงงามน่าติดตาม

ว่าทางทีงานมีแผนการตลาดที่ดีเยี่ยม กับการนำตัวละครที่อยู่ในการ์ตูนของดิสนี่ย์ ออกมาแล้วสร้างเป็นภาพยนตร์ซะ ในช่วงเวลาก่อนที่หนังเรื่องนี้จะเปิดตัว ทางดิสนี่ส์ก็ได้มีการนำการ์ตูนคาสสิคถึง 2 เรื่องออกมา ทำเป็นภาพยนตร์ นั่นก็คือ “Beauty and the Beast (1959)” กับ “Cinderella”  ทั้งนี้ไม่รวมซีรี่สุดปังเรื่อง “Once Upon a Time” แล้วก็หนังจากค่ายอื่น ๆ มีความเป็นไปได้อย่างยิ่ง ที่ดิสนี่ย์จะนำตัวละครในการ์ตูนเรื่องอื่น ๆ อีกมาทำเป็นภภาพยนตร์ในอนาคต แล้วก็แน่นอนคงจะหนีไม่พ้นเรื่องเจ้าหญิงอีกตามเคย ส่วนในอนาคตจะเป็นนักแสดงคนไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปนี่ก็เป็นผลงานชิ้นเอก ที่น่าจับตามองเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ เนื่องจากความแปลกในการนำเสนอเรื่องราว ที่คราวนี้ฉีกกฎของการเล่าเรื่องนางเอกออกไป แต่กลับนำเสนอเรื่องราวของดาวร้ายแทน อีกทั้งยังเป็นเรื่องแรกที่ดิสนี่ย์นำเสนอแนวนี้อีกด้วยนะ กับการพรีเซ็นท์เรื่องราวของดาวร้ายที่น่าหวาดกลัว สำหรับเด็ก ๆ แต่ก็ถือเป็นข้อดีอย่างนึง ที่บรรดาแฟนคลับดิสนี่ส์ จะได้ทราบเรื่องราวของนางร้ายตัว นี้แบบละเอียดทีเดียวเชียว และหากใครที่เคยชมเรื่อง “Sleeping Beauty (1959)” ก็ตงจะพอจำรูปลักษณ์ของดาวร้ายได้ที่มีนามว่า”มาเลฟิเซนต์” ได้เป็นอย่างดี ผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกชองผู้กำกับทิม เบอร์ตันจะเป็นเช่นไร กับสตอรี่ที่เป็นจุดกำเนิด ของตัวละครนางร้ายตัวนี้ ทำไมเธอจึงเคียดแค้นชิงชังคิงสเตฟาน และทำไมเธอถึงทำการสาป เด็กทารกน้อยนามว่าออโรร่า”ก็ถือได้ว่าทำให้น้ำตาซึงได้ทีเดียว ที่ไม่ได้ผู้กำกับอย่าง “ทิม […]

Baccarat Gambling

One of typically the hottest games close to right now is baccarat. For those unfamiliar along with this game, this is basically a type of casino slot equipment that combines elements of both slot machine games and video online poker. Basically, you get a baccarat machine that spins a number associated with balls (called “ariks”) […]

Fury วันปฐพีเดือด หนึ่งในภาพยนตร์เกี่ยวกับสงคราม ที่ดีที่สุด

โดยภายในเนื้อเรื่อง ฟูวรี่ จะโฟกัสเหคุการณ์ ไปที่กองพันรถถัง ของสหรัฐอเมริกา ที่ต้องลุยฝ่าสงครามอันโหด เกิดความสูญเสียมากขึ้นเรื่อย ๆ หากสงครามนี้ยังไม่จบ ทำให้ทั้งกองพัน เหลือรถถังไว้ต้านกองทัพนาซี เพียงแค่คันเดียว พวกเขาต้องยืนหยัดสู้ ทำตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้ตั้งรับกองทัพนาซี ที่กำลังจะบุก ในศึกนี้เป็นศึกชี้ชะตาม ในการรบเลยก็ว่าได้  วีรกรรมของพวกเขา จึงได้ถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ และได้ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ ที่มีชื่อว่าฟูวรี่ โลกสภาพแวดล้อมภายในเรื่อง ภายในเรื่องได้นำเสนอมุมมอง ถึงความโหดร้ายของสงคราม ที่พลัดพรากความเป็นคนทุกสิ่ง ทำให้ความรู้สึกนึกของคนทั่วไป นั้นเสื่อมลง ทุกสิ่งที่เราจะได้เห็น ถูกนำเสนอผ่านตัวละครชายอย่าง นอร์แมน รับบทโดย โลแกน เลอร์แมน พลทหารใหม่ ที่มีทักษะในกองทัพ เพียงพิมพ์ดีด ได้ถูกมาแทนพลปืนกล ประจำประจำรถถัง ที่เสียชีวิตคาที่ภายในรถถัง ในตลอดทั้งเรื่อง การที่ตัวละครเอก ได้พบเจอเรื่องต่าง ๆ ล้วนมาจากผลกระทบ จากสงคราม อย่างการที่ตัวละครเอกเห็น ทหารนาซีเด็กยิงปืนต่อต้านรถถังใส่ รถถังร่วมขบวนเสียหาย ด้วยความที่จิตใจของ นอร์แมน ยังบริสุทธิ์ไม่เคยออกรบมาก่อน จึงไม่กล้าที่จะยิงใส่กลุ่มทหารเด็ก ความเลวร้ายในสงคราม ยังพาให้เห็นการพัฒนาของตัวละคร ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ […]

The Uninvited เมื่อแม่ของผมนั้นเป็น ฆาตกรโรคจิต

จึงทำให้เธอนั้นหมดอารมณ์และเดินออกไปจากงานปาร์ตี้ริมทะเลสาบ โดจินให้อลิสพี่สาวของเธออยู่ในงานปาร์ตี้หลังจากนั้นเธอได้เดินทางมาจนถึงกระท่อม กินน้ำที่แม่ของเธอนั้น ไปพักรักษาตัวจากโรคมะเร็ง โดยแม่ของเธอนั้นจะสั่นกระดิ่งเป็นสัญลักษณ์การส่งเสียงขอความช่วยเหลือจากเธอ มันมาได้เดินเข้าไปหาแม่และพบว่าแม่มีอาการที่ทรุดลงอย่างเห็นได้ชัด อันนาก็ได้รีบวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อตามหาพ่อให้พ่อมาช่วยเหลือ กว่าที่เธอจะได้เรียกพ่อนั้นกระท่อมปลายนาก็เกิดระเบิดอย่างรุนแรงทำให้แม่ของเธอเสียชีวิตในกองเพลิงทันที และมันเป็นสิ่งที่แอนนาพอจะจำได้ในวันที่เกิดเหตุหน้าเศร้านี้ขึ้น และความทรงจำต่อจากนั้นของเธอถูกลบหายไปจากเหตุการณ์ที่เกิดในครั้งนั้น ที่เกิดจากการช็อคอย่างรุนแรงโดยเธอนั้นเข้ารับการบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชนานเป็นปี เกิดอะไรขึ้นเมื่อหลังจากแอนนาได้พบ กลับบ้าน หนังจากที่อยู่โรงบาลจิตเวชมา 1 ปีเต็ม ? โดยในวันนี้หมอที่รักษาเธอคิดว่าเธอนั้นพร้อมที่จะเดินออกไปใช้ชีวิตความเป็นจริงเสียที เพราะคิดว่าแอนนาได้หายเป็นปกติแล้ว เขาก็อนุญาตให้แอนนากลับบ้านได้ อ๋อยังได้อวยพรให้กับแอนนาว่า ให้เธอกลับไปใช้ชีวิตให้มีความสุข ทำสิ่งที่เคยคิดจะเริ่มเอาไว้ห้ามให้ทำให้จบ อาการของเธอก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ โดยแอนนานั้นได้รีบกลับมาเก็บของที่ห้องพักเพื่อที่จะลงไปหาพ่อของเธอที่มารับเธอ แต่คนไข้ที่อยู่ตรงข้ามห้องกับแอนนาได้เดินเข้ามาหาแอนนาและถามเธอว่า กลับแล้วหรอ จากนี้ตัวเธอคงจะเหงาเอามากๆ เพราะไม่มีใครให้คุยด้วย พร้อมกับดึงแขนของแอนนาไว้ ให้พยาบาลที่ดูแลคนไข้ได้มาดึงแยกเธอทั้งคู่ออกจากกัน ก็ลงไปหาพ่อของเธอและ Anna ก็ลงไปหาพ่อของเธอเพื่อเดินทางกลับบ้านรู้จักถึงที่บ้านแล้วเธอก็รีบลงมาที่ห้องนอนของเธอ และกระโดดทิ้งตัวขึ้นไปบนเตียง ทิ้งตัวลงนอนในที่ๆเธอคุ้นเคยจากนั้นเธอก็ออกไปข้างนอก เพื่อหาอลิซพี่สาวของเธอที่ว่ายน้ำอยู่ในทะเลสาบ ก่อนจะออกไปแอนนา ไดร์ผมจับเรเชลแฟนใหม่ของพ่อ กลายเป็นแม่เลี้ยงของแอนนา และอลิซในตอนนี้ Rachel ได้ทักทายแอนนาและชมว่าเธอสวยขึ้นมาก แอนนาก็ดูไม่ค่อยจะชอบเรเชลเท่าไหร่ แอนนาจึงรีบจบการสนทนาและเดินออกไปที่ทะเลสาบ และแอนนาได้เห็นกระท่อมริมทะเลสาบอีกครั้ง ทำให้เธอคิดถึงภาพของแม่ หลังจากที่เธอมองเข้าไปในห้องที่ว่างเปล่า ได้เดินเข้ามาหาเธอแล้วบอกว่า กระท่อมแห่งนี้หลังจากที่โดนไฟไหม้พ่อของเธอ ก็ให้คนงานมาซ่อมมันใหม่เขาทั้งคู่ก็ได้คุยถึงเรื่องที่เรเชลเข้ามาอยู่ในบ้าน ตามภาษาผู้หญิงที่ไม่ชอบแม่เลี้ยง จากนั้นอลิสก็ได้ถามแอนนาว่า ทำไมเธอถึงไม่ตอบจดหมายของพี่เลย แอนนาก็เลยตอบว่าก็เพราะว่าเธอไม่เคยได้รับจดหมายเลยสักฉบับ […]

Steve Jobs อัจฉริยะเปลี่ยนโลก หนังที่เหล่าสาวกรอคอย

โดยภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติของ สตีฟ จอบส์ ที่ทำออกมาฉาย ในวงการของ หนังฮอลลีวูด นั้น มีออกมาด้วยกันหลายรื่องด้วยกัน ซึ่งในวันนี้ภาพยนตร์ ที่เราจะมาพูดถึงนั้น ก็คือภาพยนตร์ในปี 2015 นั้นเอง โดยพล็อตเรื่องของหนังเรื่องนี้ จะเล่าถึงเรื่องราว และเหตุการณ์เบื้องหลัง ของการปฏิวัติสื่อดิจิทัล เรื่องราวที่เกิดขึ้น หลังเวทีการเปิดตัว สินค้าเทคโนโลยีตัวใหม่ ที่จะบอกเล่าถึงอีกด้าน ของเบื้องหลังในตัว ที่นอกเหนือจากความเป็นอัจฉริยะ ซึ่งพูดได้ตามตรงเลยว่า หนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นหนัง ที่เจาะกลุ่มผู้ชม และค่อนข้างไปทางหนังรางวัล มากกว่าการสร้าง ออกมาเป็นหนังตลาด Steve Jobs ได้ผู้กำกับอย่าง แดนนี บอยล์ จาก หนังออสการ์ 8 สาขา เรื่อง Slumdog Millionaire มานั่งแท่นเป็นผู้กำกับ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็น หนังดัดแปลงจากหนังสือ ในชื่อเดียวกับหนัง ของนักเขียนหนังสือ เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ ชื่อดังอย่าง วอลเตอร์ ไอแซคสัน นอกจากนี้ยังได้ อารอน ซอร์กิ้น นักเขียนบท เจ้าของรางวัลออสการ์จาก […]